Nesten 3000 nye bedrifter ble startet opp i Follo i 2019 – NHO- direktøren ønsker seg likevel flere nye bedrifter i årene som kommer

Selv om det er nesten 1.000 flere nyetableringer enn i 2019, ønsker regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo seg flere gründere.