Krysset fylkesgrensa og gikk opp 50.000 kroner i lønn

Jeanett og Kristine får i dag 50.000 kroner mer i lønn enn de gjorde i Skedsmo kommune, enda de gjør den samme jobben som før.