– Ap synes private barnehager er en uting

Høyre synes Aps kutt på 300 millioner kroner til privateide barnehager går på bekostning av tiltak for å fremme tidlig innsats.

Høyre synes Aps kutt på 300 millioner kroner til privateide barnehager går på bekostning av tiltak for å fremme tidlig innsats. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Gjør som mer enn 2.000 andre personer - Få Enebakk Avis sine nyheter i din Facebook-feed.

Høyre er kritiske til Aps kuttforslag på 300 millioner kroner til ikke-kommunale barnehager.

– Kuttet er en sterk politisk ytring om at Arbeiderpartiet helst ikke ønsker private barnehager, hevder stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mindre til 150.000 barn

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2018 reduseres tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene med 300 millioner kroner. Det betyr mindre penger til de om lag 150.000 barna som går i en privateid barnehage.

– Aps kuttliste er godt skjult i partiets alternative budsjett, og det skjønner jeg godt. Dette er ikke populært og ligger tett opp mot logikken til SV og Rødt. Nemlig at private barnehager er en uting, mener Gudmundsen.

Høyre-politikerens reaksjon kommer i kjølvannet av tidenes største foreldreundersøkelse i norske barnehager. Noe av det foreldrene synes private barnehager er best på er utearealer, lokaler, leker, hygiene, mattilbud og sikkerhet. Hele 106.000 foreldre i private og kommunale barnehager deltok i Utdanningsdirektoratets kartlegging. Det var Dagsavisen som først omtalt undersøkelsen.

–Dette kuttet står i sterk kontrast til hva foreldrene synes. Jeg er forundret over Aps nedprioritering av private aktører på dette området, all den tid partiet var med på barnehageløftet og bidro til full barnehagedekning i 2003. For partiene som var med på den nasjonale dugnaden, må Aps kutt føles som et slag i ansiktet, sier han.

Kutt i merkelig lys

Private barnehager har i sum ti prosentpoeng flere foreldre som totalt sett sier de er «svært fornøyd» med sitt barns barnehage, enn de kommunale, ifølge undersøkelsen. Av 30 stilte spørsmål finnes det ikke ett der kommunale barnehager skårer bedre enn de private.

– Private barnehager har en høyere pedagogtetthet enn det nasjonale snittet og bidrar til et mangfold som skaper gode tjenester for innbyggerne. 95 prosent av barnehagene har dessuten en tariffavtale. Alt dette setter Aps kutt i et merkelig lys, sier Gudmundsen.

– Et interessant paradoks er at tidlig innsats er en viktig påle for alle partier. Da er det merkelig at Aps tilskuddskutt går på bekostning av viktige kvalitetstiltak som språkopplæring, sosial forståelse og relasjoner, påpeker Høyre-politikeren.

Saken fortsetter under sitatet.

Kuttet er en sterk politisk ytring om at Arbeiderpartiet helst ikke ønsker private barnehager.

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H)

Skremselspropaganda

Aps Martin Henriksens kaller kritikken fra Gudmundsen for «skremselspropaganda i kjent Høyre-stil». Henriksen minner om at Ap i sum for 2018 har satt av mer enn regjeringen til kommunale og privateide barnehager.

– Kuttet utgjør 300 millioner kroner av det totale tilskuddet på 23,5 milliarder kroner til ikke-kommunale barnehager, sier han til ANB.

Ap setter i sitt alternative budsjett av 300 millioner kroner til å fjerne økningen i maksprisen. I tillegg setter partiet av 125 millioner kroner til flere pedagoger som et ledd i en opptrapping mot 50 prosent barnehagelærere. I dag er andelen barnehagelærere i norske barnehager 41 prosent. 175 millioner kroner brukes til flere barnehageplasser.

– Vi bruker mer enn regjeringen til å ansette flere i de private barnehagene, men de private får ikke full kompensasjonen for overføringene så lenge det settes større krav til de kommunale når det gjelder antall plasser, åpningstider og barn med særskilte behov, sier Henriksen.

– For å få full barnehagedekning har hele tiden de private barnehagene vært et viktig bidrag. De har vært velkomne. Vi har aldri hevdet noe annet. Foreldre generelt er fornøyd med barnehagetilbudet i Norge, og at så mange private gjør det bra og skårer høyt, må være en inspirasjon for de kommunale barnehagene, sier Martin Henriksen. (ANB)

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags