ROAF: – Du kan få nok en avfallsdunk på gårdsplassen

Innbyggerne på Romerike kan oppleve store endringer i renovasjonsordningen i tiden framover.