Ahus avlyser timer daglig som følge av streiken

Ahus eksteriør

Ahus eksteriør Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Fredagens opptrapping av sykehusstreiken skaper utfordringer ved Ahus. Det skriver Romerikes Blad.

– Vi har fått en mer utfordrende driftssituasjon etter dette siste uttaket, sier kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen ved Ahus til Romerikes Blad.

Fredag ble 25 nye leger tatt ut ut i streik ved sykehuset. Fredagen før ble 32 ansatte tatt ut i streik, både administrativt ansatte og operative.

Totalt streiker dermed 57 Ahus-ansatte organisert i Akademikerne, og flesteparten av disse er leger.

– Møt fram som avtalt!

– Hvilke følger har streiken fått så langt?

– Den har den konsekvensen at vi daglig avlyser polikliniske timer – både kontroller, konsultasjoner og også enkelte planlagte operasjoner. Særlig avdelingen for fordøyelsessykdommer opplever en utfordrende situasjon som følge av dette, men vi har også utfordringer innenfor laboratorievirksomheten, forteller Aanonsen.

Han opplyser at pasientene så langt det er mulig blir informert om dette, og har følgende oppfordring til alle som har timeavtale på Ahus:

– Møt fram som avtalt!

Truer ikke liv og helse

Kommunikasjonsdirektøren presiserer at streiken ikke rammer pasienter med akutt sykdom eller skadde.

– Vi følger nøye med og rapporterer eventuelle konsekvenser for liv og helse, men så langt har ikke streiken hatt denne typen alvorlige konsekvenser, sier Dagfinn Aanonsen.

Akademikerne varslet mandag at streiken trappes ytterligere opp førstkommende fredag.

– Uttaket er designet for å ramme arbeidsgiver maksimalt, mens pasientene skjermes så langt som mulig, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse på organisasjonens egen nettside.

Fakta

  • Akademikerne tok ut 194 medlemmer i streik onsdag 7. september, etter at meklingen med arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen. Blant disse var 32 ansatte ved Ahus.
  • Fredag 16. september ble streiken trappet opp, og nærmere 500 akademikere ved til sammen 12 sykehus er nå ute i streik – deriblant 57 ansatte ved Ahus.
  • Akademikerne varslet mandag at streiken trappes opp for tredje gang førstkommende fredag, da blir 35 leger og psykologer ved tre sykehus tatt ut i streik – ingen av disse ved Ahus.
  • Striden handler blant annet om legenes arbeidstidsordninger.
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags