Aages tillitsverv

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Kommunestyret for Sosialistisk Folkeparti, 1964-1967, medlem.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 1968-1971, medlem.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 1972-1975, medlem.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 1976-1979, varaordfører og ordfører.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 1980-1983, medlem.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 1995-1999, medlem.

Kommunestyret for Arbeiderpartiet, 2003-2007, varamedlem.

Skolestyret, 1968-1971, medlem.

Skolestyret, 1972-1975, medlem.

Ungdoms- og idrettsutvalget, 1964-1967, varamedlem.

Ungdoms- og idrettsutvalget, 1968-1971, medlem.

Generalplanutvalget, 1976-1979, varamedlem.

Kommuneplanutvalget, 1980-1983, varamedlem.

Styret for kommunens boliger, 1972-1975, leder.

Skatteutvalget, 1966-1967, varamedlem.

Skatteutvalget, 1968-1969, varamedlem.

Skatteutvalget, 1970-1971, varamedlem.

Skjønnsmannsutvalget, 1976-1979, medlem.

Skjønnsmannsutvalget, 1980-1983, medlem.

Skjønnsmann - Indre Follo domssogn, 1992-1995, medlem.

Teknisk utvalg, 1968-1971, leder.

Bygningsrådet, 1966-1969, nestleder.

Bygningsrådet, 1972-1975, nestleder.

Bygningsrådet, 1980-1983, varamedlem.

Fellesstyret for Ski distriktsrevisjon, 1976-1979, varamedlem.

Norske Kommuners Sentralforbund, 1976-1979, varamedlem.

Byggekomiteen for Enebakk ungdomsskole, medlem.

Byggekomiteen for utvidelse av Kirkebygden skole, medlem.

Menighetsrådene, 1978-1979, medlem.

Styret for E. Thoresens legat, 1978-1979.

Arbeids- og tiltaksnemnda, 1980-1983, medlem.

Jordstyret, 1980-1983, nestleder.

Fagkyndig domsmann - bygningsvesenet, 1992-1995.

Fagkyndig domsmann - bygningsvesenet, 2003-2007.

Prestegårdstilsynet, 1988-1991, leder.

Prestegårdstilsynet, 1992-1995, leder.

Prestegårdstilsynet, 1995-1999, leder.

Styret for Enebakk kommuneskoger, 1992-1995, leder.

Styret for Enebakk kommuneskoger, 1995-1999, leder.

Overligningsnemnda, 1995-1999, varamedlem.

Overligningsnemnda, 2003-2007, varamedlem.

Utvalg for naturforvaltning, 1999-2003, medlem.

Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2003-2007, varamedlem.

Klagenemnda, 2003-2007, varamedlem.

Meddommer Indre Follo Herredsrett, 1992-1999.

Oslo og omland friluftsråd, 1999-2007, varamedlem.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags