70.000 til gjerde

Er ikke Bjerkely verdt noe? Den historiske verdien er der, men den er kanskje lite verdt?

Er ikke Bjerkely verdt noe? Den historiske verdien er der, men den er kanskje lite verdt? Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommunen har siden 2011 leid gjerdet som sikrer Bjerkely.

DEL

Mens Bjerkely har stått og forfalt har Enebakk kommune leid sikringsgjerde for rundt 70.000 kroner.

Enebakk kommune kjøpte Bjerkely i 1999. I noen år huset bygningen blant annet fritidsklubb, før brannvesenet stengte bygget i 2007.

Går mot riving

Kommunen har ikke tatt seg råd til å igangsette noen form for vedlikehold, men har siden desember 2011 leid et gjerde fra utleiefirmaet Ramirent til en sum av rundt 2.000 kroner per måned. Gjerdet består av 22 moduler.

– Gjerdet ble satt opp av kommunen som sikringstiltak i mangel av eget materiell. Tidsperspektivet ved oppsett var mye kortere enn den tiden det nå har blitt stående, opplyser Tore Hauger, kommunalsjef Avdeling for Teknikk og samfunn, som legger til at kommunen en tid også forsøkte å kjøpe gjerde.

– Anskaffelse av et tilsvarende gjerde som står rundt bygget i dag har en kostnad på ca. 40.000 kroner, opplyser han.

– Rådmannen foreslo å rive bygget som er sikret, men kommunestyret utsatte denne avgjørelsen. Hadde vi visst i desember 2011 at gjerdet skulle stå i tre år hadde det vært fordelaktig å kjøpe inn et sikringsgjerde til Bjerkely, i stedet for å leie, sier Hauger.

Historisk hus

Det er ikke første gang riving av Bjerkely er oppe til debatt.

Bjerkely ble bygget på midten av 1800-tallet som Ytres første skole. Skolen hadde i utgangspunktet en etasje, men ble senere bygget på med andre etasje.

I 1899 ble skolen erstattet av ny skolebygning ved Mjær.

Bjerkely er i dag SEFRAK-registrert, fordi den er bygget før 1900. Ellers er det ingen spesielle restriksjoner som følger av en SEFRAK-registrering.

Allrede i 2009 søkte kommunen, ved avdeling for kultur og oppvekst, Akershus fylkeskommune om tillatelse til å rive Bjerkely. Fylkesrådmannen i Akershus frarådet riving, på grunn av bygningens lokalhistoriske betydning.

Siden den gang har Bjerkelys framtid blitt diskutert flere ganger. Også Enebakk Historielag har vært inne i bildet, med tanke på om de kunne sette huset i stand. I 2013 sa styret ja, men i ettertid ligger det an til at det blir en for kostbar oppgave.

Blitt for dyrt

I 2007 foretok kommunen selv en beregning som viste at nødvendige utbedringskostnader ville beløpe seg til 1,8 millioner kroner. Etter 2007 har ytterligere forfall ført til at beløpet har økt betraktelig.

I tillegg til rene bygningsmessige arbeider må det tas full gjennomgang av både el-anlegg og røropplegg samt påregnes kostnader til brannsikring.

I 2011 kom en tilstandsvurdering laget av firmaet Reinertsen frem til at forfallet hadde kommet for langt, og at det på bakgrunn av byggets omfattende skader vil lønne seg å rive og heller bygge huset på nytt.

Årsaken var omfattende skader samt manglende vedlikehold over tid, skrev Reinertsen i rapporten.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken