Nanna Olivia (13): – Det er viktig å få flere perspektiver på ting, spesielt i saker som angår oss unge

Ungdomsrådet tar form. Her er tre av de sju medlemmene – de som søkte på plass i rådet.