I fjor ble bomtakstene i Oslo-området økt kraftig. Nå økes bompengene nok en gang.

Fra 1. mars blir det nemlig nye takster i bomringen, som følge av enigheten i Oslopakke 3 mellom Oslo bystyre og Viken fylkeskommunen fra i fjor. Dermed rammes bilistene igjen.

– Som for alle prisøkningene vil det slå hardest ut for de som ikke har alternativer til bilen, og de som ikke har kunnet gå over til elbil, sier pressesjef i NAF, Ingunn Lauritzen Handagard, til Nettavisen.

Da nyheten kom skapte det kraftige reaksjoner: Nå er bomprisene klare

Så mye økes prisene

Bomtakstene økes både for bensin- og dieselbiler.

Bensin- og ladbare hybridbiler:

  • I rushtiden: Økes fra 34 til 35 kroner.
  • Utenom rushtiden: Økes fra 28 til 29 kroner.

Dieselbiler:

  • I rushtiden: Økes fra 37 til 38 kroner.
  • Utenom rushtiden: Økes fra 32 til 33 kroner.

Elbiler:

  • I rushtiden: 17 kroner (uendret).
  • Utenom rushtiden: 14 kroner (uendret).

– Igjen og igjen

Handagard er oppgitt over at regninga nok en gang sendes til bilistene.

– Politikerne ser ut til å glemme at bompengene kreves inn lenge før alternativene blir bygget ut. En krone økning kan høres lite ut, men det peker i en retning: Regninga sendes igjen og igjen til bilistene, sier hun.

– Begynner det å bli nok nå for bilistene?

– Dette kommer på toppen av andre økte kostnader på andre felt. Så for folk som har presset økonomi i dag, kan disse økningene bli vanskelig å håndtere. Denne gruppen har hittil hatt liten mulighet til å skaffe seg en elbil og på den måten kutte bomregningene, sier Handagard, og legger til:

– Folk kan fort føle at de ikke blir hørt når disse økningene kommer på rekke og rad.

Kraftige reaksjoner mot økte bompenger: – Dette er veldig urettferdig

– Rammer usosialt

Hun tror bompenger fort kan bli et brennbart tema i kommunevalgkampen. Det samme skjedde i 2019-valget.

– Det er ikke bare i Oslo at takster økes, og nye bomringer har kommet til i byer som Ålesund, Bodø og Tromsø, påpeker hun.

Handagard understreker at bompengene rammer usosialt.

– Det fordi folk med høyere inntekter skaffer seg elbil og dermed kutter kostnadene. Så det er gjerne de som ikke har råd til å bytte til elbil som blir sittende igjen med høye bomregninger, sier hun.

Her er alle de nye takstene:

Pressesjefen i NAF er samtidig glad for at takstene for elbiler ikke økes i denne omgang.

– På elbilfordelene ser vi at presset øker både nasjonalt og lokalt, og lavere bompenger står nå igjen som en av de siste fordelene for elbilistene. Det sukrer hvert fall pillen litt, sier Handagard.

– Vil stoppe det

Fra 1. januar 2024 er det imidlertid varslet ytterligere økninger i bompengene. Det vil da koste 39 kroner for bensinbiler og 40 kroner for dieselbiler i rushtiden. Da vil også takstene for elbiler bli økt, fra 17 til 18,50 kroner i rushtiden.

Takstene utenom rushtiden vil bli økt tilsvarende.

Nå håper Fremskrittspartiet på et byrådsskifte etter høstens valg, så de kan få stoppet økningene.

– Økningen viser hvorfor det er viktig med et sterkt Frp etter høstens valg. Bompengene vil bare fortsette å stige med venstresiden i byråd, og samtidig er det bare Frp som kan få borgerlig side til å tråkke på bremsen, sier Oslo Frps førstekandidat, Lars Petter Solås, til Nettavisen.

Solås frykter konsekvensene for vanlige folk:

– Denne økningen vil merkes hos vanlige Oslo-folk i den dyrtiden vi er inne i, men samtidig må folk huske at det er varslet betydelig større økning fra 1. januar 2024. Den økningen går jeg til valg på å stoppe, sier han.

Går til Fornebubanen

Bompengeinntektene har stupt i hovedstadsområdet de siste årene på grunn av utskiftingen til elbiler som betaler mye mindre i bompenger. Samtidig har store prestisjeprosjekt som Fornebubanen hatt store kostnadsoverskridelser, som er bakgrunnen for at politikerne i Oslo og Viken ble enige om å øke bompengene i Oslopakke 3-forhandlingene i fjor.

I Oslopakke3-avtalen har politikerne bestemt hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres de neste årene, og mesteparten av inntektene fra bomringen går til nettopp Fornebubanen som nå er under bygging.

Det ble enighet om å øke gjennomsnittsprisen for bilistene i bomringen med 40 prosent fram til 2024, og det har skapt kraftige reaksjoner. Særlig for elbiler ble takstene økt mye, som tidligere betalte veldig lite ved hver passering.

Kan få rabatt

Fjellinjen opplyser at det ikke kreves inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Dersom man har Autopass-brikke så får man også 20 prosent ved hver bompassering, og det betales for maks 60 passeringer over bygrensen per måned.

Det er også noen grupper som får helt fritak for bompenger:

  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.
  • Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute.
  • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede.