Musikkteateret har hatt koronastopp, nå øver de på en helt ny måte

"Spelemann på taket" skal ha premiere 29. august, men Enebakk Musikkteater har hatt en koronastopp i innøving. Det har vært en naturlig følge av koronarestriksjonene. Denne uken startet de med videomøter.