Morens fødested og farens arbeidsplass pryder Dags bilskilt

Dag Enersen i Kirkebygda har ikke mindre enn to personlige bilskilt.