Mens seks rom har stått i koronaberedskap har 15 eldre blitt plassert i andre kommuner

– Dette har nok vært en belastning både for den eldre som har behov for plass og for de pårørende, sier kommunalsjef Marit L. Brenna.