Tjener Enebakk på fellesråd for eldre og innbyggere med nedsatt funksjonsevne?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Rendyrking eller blanding?

Tjener kommunen på fellesråd? Hvordan er det for målgruppen? – Fikk politikerne gode råd og god nok innsikt i forholdene i Enebakk når vi gjennom et helt år har hatt fellesråd for eldre og innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Når grupper er så forskjellige som eldre og innbyggere med nedsatt funksjonsevne er, gjør felles råd med deltagelse av folk som har ulike interesser at man ikke kommer i dybden på behovene hos noen av gruppene. Dette skjer rett og slett fordi kunnskapen og interessen rådsmedlemmene har, er og blir forskjellig. Eldre trenger synlighet og mulighet til kommunale tjenester når behovet er der. De eldste mister ofte ferdigheter og blir avhengig av omsorg og bistand. Men deres behov er å klare seg i hverdagen og ikke som med innbyggere med funksjonsnedsettelse som er i ulike aldre og skal delta i lokalsamfunnet på de samme arenaene som andre innbyggere og få riktig bistand og oppfølging i barnehage, skole, arbeid og fritid. Eneste likhet er at noen eldre bruker rullator og rullestol og får hjelp i hjemmet. Men dette er heller ingen likhet for eldre får reell vaskehjelp, tilbrakt mat og medisiner.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal på ulike nivåer delta selv i husarbeid og matlaging. Dette er et viktig poeng for å motvirke passivitet og inaktivitet. Her kommer tjeneste-ordninger inn . Skal tjenestene legges til rette for de som skal motta dem eller for tjenesteyterne? Vet politikerne nok om de ulike tjeneste-ordningene – er BPA (brukerstyrt personlig assistanse) noe som alle innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan ønske seg? Så håper nok innbyggerne at kommunen gjør så godt de kan når beboere med utviklings-hemming må flytte midlertidig fra boligen sin. Men informeres det godt nok til de det gjelder og deres verger? Gis beboerne en prioritering på løsning av dette på samme måte som dette ville blitt om dette skulle gjelde vanlig rekkehusbebyggelse? Mange viktig saker i forhold til en gruppe som trenger noen til å kjempe sin sak, kan drukne i et fellesråd om politikerne/administrasjon mener at rådet skal fortsette i sin nåværende form. Evaluering av året som har gått og rådet som jeg har vært en del av ,er jo at representanter for eldrerådet har engasjert seg i sakene spesielt skolesakene. Men kunnskapen om at inkluderende skole er målet og at det bør tilrettelegges for deltagelse på felles arenaer, er lettere å fronte med et sterkt råd for innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Lov om kommunale råd mener at fellesråd ikke er den beste løsningen og der rådene selv ikke går inn for fellesråd, mener loven at det bør være separate råd. NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Enebakk mener at det må være separate råd, men at felles temaer, informasjon fra kommunen om handlingsprogram og budsjett og andre temaer som skal innom begge råd, kan tas i fellesforum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags