Mange handler på nett nå. Gjør disse det også?

– Handler du på nett nå? – Hva handlet du sist? – Hvor kjøper du julegavene? – Tror du de kommer fram til jul?