Må oppgi navn og nummer ved kirkebesøk

Hvis du skal på gudstjeneste eller gravferd i kirkene i Enebakk må du oppgi navn og telefonnummer.