106 lokale lag og foreninger kjemper om 3 millioner kroner – se hvem som har søkt og hvordan du kan stemme!

106 lokale lag og foreninger har søkt om midler til gode formål gjennom LokalBidraget 2019. Det er LillestrømBanken som som skal dele ut 3 millioner kroner, og nå er det opp til kundene å bestemme hvem som får penger.