Letter ikke på tiltak nå

Myndighetene har besluttet å gjøre enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Enebakk kommune utsetter å lette på dette.