Over hele landet bygges det barnehager som aldri før. I Enebakk har politikerne vedtatt at to kommunale barnehager skal bygges ut, Flateby barnehage skal få to nye avdelinger og Ytre Enebakk barnehage skal få tre nye. Disse utvidelsene er i full gang, skjønt på Flateby gjorde kommunen den genistreken å vedta ny barnehage på en tomt som ikke var omregulert til formålet. Det har forsinket utbyggingen.

Kommunen har en økning av søknader om barnehageplass på hele 54 prosent fra i fjor til i år. Slikt skaper selvsagt store utfordringer for kommunen. Heldigvis sto det en tom barnehage i Kirkebygda som kunne tas i bruk i høst, men mange foreldre har måttet smøre seg med tålmodighet før de får plasser til sine håpefulle. Regjeringens fagre løfter om full barnehagedekning i løpet av året, lar seg ikke gjennomføre i Enebakk.

Men rådmannen gjør nå et tappert forsøk på å løse romproblemene ved å foreslå et midlertidig bygg på Bjerkely. Bygningen skal først fungere som barnehage, fra januar til august, og bli klasserom fra skolestart til høsten. På den måten kan kommunen tilby barnehage til innbyggerne i Ytre før de nye avdelingene i Fjellveien står klare.

Det er positivt at rådmannen forsøker å gi innbyggerne i kommunen et best mulig tilbud. Den store ulempen er at dette kan koste ti millioner kroner. De pengene har ikke kommunen, og det vet rådmannen godt. Derfor vil nok en investering av denne størrelsen bidra til at kommuneøkonomien blir enda mer opphetet.

De siste årene har det sett ut som økonomien har vært under kontroll. Men vi frykter hvilken farge regnskapstallene i kommunen vil ha de neste årene, med de mange investeringene som politikerne har vedtatt. Det har vært kjent lenge at Ytre Enebakk skole trenger flere lokaler til høsten. Det er heller ingen overraskelse at ikke de nye barnehagene blir ferdig til nyttår. Defor kommer denne saken altfor sent.