Disse ble første gang vedtatt i februar i fjor, og ble lagt frem for ny politisk behandling denne måneden. Et nytt punkt som tar for seg spesielle forhold som bare gjelder de ansatte i kommunen er lagt til. Punktet beskriver blant annet hvilke krav som skal stilles til kommunens ansatte for at kommunen skal ha tillit hos innbyggerne.

Da saken ble behandlet i kommunestyret, tok Høyres John-Arne Nyland opp et punkt i de etiske retningslinjene som handler om gaver til folkevalgte. Han trakk frem at kommunestyrets medlemmer fikk et tilbud om å få tre utgaver av Enebakk historielags medlemsblad Ign. Historielaget hadde opprinnelig ønske om å dele dette ut til politikerne, men i samråd med ordfører Dag Bjerke ble det bestemt at bladene skulle legges tilgjengelig på et bord. Selv om ikke alle politikere tok med seg bladene, så syntes Nyland at politikerne bør tenke seg om neste gang noen kommer for å gi gaver til dem.

Vi synes det er bra at de folkevalgte i kommunen tar de etiske utfordringene på alvor. Det er helt avgjørende for at innbyggerne i kommunen skal ha tillit til at alle saker får en troverdig og riktig behandling. Men det er nok gaver av en helt annen karakter som blir problematisk i forhold til politikernes og kommunens troverdighet.

Kommunen kom på kartet da etikkutvalget til KS (Kommunenes Sentralforbund) i fjor vurderte Maxit Lecas bidrag til ballbinger, samtidig som bedriften hadde en omdiskutert sak gående om et mulig leireuttak i Kirkebygda. Etikkutvalget konkluderte med at kommunen ikke burde tatt imot gaven så lenge det var en uavklart sak knyttet til bedriften. Uansett er det avgjørende at det er full åpenhet om kring det folkevalgte og kommunen mottar av gaver.