I 07-tiden torsdag morgen kjørte en lastebil av veien og havnet utenfor fylkesvei 120 i Kirkebygda.

Politiet i Øst tvitret om hendelsen kl. 06.56, og opplyste at bilen ikke sto til hinder, men at veien trolig måtte stenges når den skulle berges.

Første uhell på to år

Det stemte godt. Lastebilen, som var på vei nordover mot Lillestrøm, sto godt utenfor veien på bakketoppen like før Tømmerbråten.

– Da jeg kom her var det snø i veien. Jeg kom borti snøkanten, jeg prøvde å styre unna, men bilen hørte ikke på meg, så det bare dro ut av veien, fortalte sjåføren.

– Kjører du ofte her?

– Jeg kjører her omtrent en gang i uka. Det har jeg gjort i ca. to år, så jeg kjenner veien godt, og har ikke hatt noen form for uhell før dette her, sa han.

Og bekreftet at han selv var uskadd og ok, og bilen likeså.

Grei berging

En bergingsbil trakk lastebilen opp på veien igjen i 9-tiden.

– Stenger du veien? spurte vi tungbergersjåfør Marius Englund i Autoberging AS da han ankom.

– Jeg prøver å holde veien åpen. Stenger ett felt. Det blir ikke noe forsinkelse å snakke om her, sa han.

En halv time senere kjørte lastebilen videre.