Lager skal bli til lavblokker

Enger Eiendomsinvest AS ønsker å bygge boliger på tomta i Gaupeveien.