Søkerne har valgt denne boka, fordi «Den ble godt mottat av samtiden, og tar opp ting det ikke var vanlig at kvinnelige forfattere behandlet, som kvinnelig seksualitet, likestilling i ekteskapet og rusavhengighet. Mange av problemstillingene er like aktuelle i dag.»

Rådmannen har innstilt at søknaden imøtekommes med 62.000 kroner. Utvalg for kultur, oppvekst og skole skal behandle saken i sitt møte 22. januar.