Enebakk kulturforum holder sitt første møte i oktober, og møtet er åpent for alle.

– Vi ser fram til å samle kulturen i Enebakk og informere lag/foreninger og enkeltpersoner, sier Ken Dahle, leder av EKF.

Kulturkalender

Det er laget en kulturkalender for å unngå arrangementskollisjoner og arrangører oppfordres til å melde sine planer til EKF eller kulturetaten, og å bruke denne aktivt. Kulturforumet er på nett og det arbeides med en omfattende database som skal legges ut på nettsidene etter hvert.

Gir oversikt

Databasen skal blant annet inneholde en oversikt over kulturlokaler, utstyr, bruk, pris og sted.

– Vi har kanskje flere lokaler enn vi tror, sier Henning Bergersen, varamedlem til styret.

I tillegg samles det inn informasjon om idrettsorganisasjoner, foredragsholdere og forfattere, skuespillere og teatergrupper, musikkutøvere og kunstnere.

– Vi skal bli klar over hverandre, i stedet for å sitte på hvert vårt sted og det blir mulig å bruke hverandre, sier nestleder Halvard Waade.

Oversikten skal også kunne føre til felles markedsføring mellom ulike aktører.

– Individuelle personer, kunstnere, alle som driver en form for kultur, kan være medlemmer hos oss, oppfordrer han.

Dette gjelder også idrettsorganisasjoner, hvor Idrettsrådet er kontaktinstans.