Skal fordele 2,2 millioner kroner

Rådmannen vil i år gi mer til ferietiltak i regi av kulturskolen og til gjennomføring av kulturdager.