Sprekker med 30 millioner

Det planlagte kunstsenteret trenger mer penger. – Det er absolutt nødvendig.