Under en høytidelig markering lørdag kveld, mottok de en sjekk på 20.000 kroner og en flott plakett, av leder for utvalg for kultur, oppvekst og skole, Jan Tolnæs, og blomster av ordfører Dag Bjerke.

– Dette er en pris som tildeles alle de aktive medlemmene i laget og alle som har jobbet for lokal-historien siden starten i 1955, sa leder Henning Bergersen, foran rundt 40 festkledde gjester.

Bergersen fortalte fra lagshistorien og om tidligere ledere. Barthold A. Butenschøn var leder fra starten i 1955 og helt fram til 1987.

– Alt arbeidet han la ned i bygdebøkene, er til å bøye seg i støvet for, sa Henning Bergersen.

Les mer i ukens avis.