Dette er vedtatt av kommunestyret den 18. juni.

– Vi er veldig glade for at politikerne har reagert, dette har vi arbeidet for i mange år, sier leder i Enebakk historielag, Åse Killerud.

Første skritt

Forslaget har tidligere gått enstemmig igjennom både i KOS-utvalget og i formannskapet. Kommunestyret vedtok å bevilge kr 300. 000 til utarbeidelsen av en slik plan.

Enebakk har inntil nylig vært den eneste av Follo-kommunene som ikke har påbegynt arbeidet med en kulturminneplan.

– Rulleringen av kommuneplanene har i den senere tid vist hvor viktig det er at våre kulturminner er registrert og tilgjengelige for forvaltningen, sier Killerud.

– Hva skjer videre, dette er jo bare et vedtak?

– Dette er første skritt mot en strukturert og målrettet bevaring av minnene. Det neste, og viktigste, skrittet blir å finne en kyndig person som kan utarbeide planen, sier hun.

– Når kan arbeidet startes?

– Vi håper dette kan startes opp så fort som mulig etter ferien.

Vil bistå

I en pressemelding fra Enebakk historielag heter det at historielaget er svært glade for at kommunen endelig har startet prosessen. Enebakk historielag ønsker også å bistå kommunen i arbeidet med kulturminnevernplanen. Videre skriver historielaget i pressemeldingen:

«–Kulturminnevernplanen skal primært være et verktøy for kommuneforvaltningen i plan- og byggesaker. Enebakk historielag legger dessuten vekt på at planen bør lages i en tilgjengelig form, slik at den blir godt egnet som interessant lesestoff for folk flest. Både skoler og kulturinteresserte turgåere bør kunne ha stor nytte av denne planen.

En kulturminnevernplan vil gi en helhetlig oversikt over kommunens ulike typer kulturminner og en prioritert liste over hvilke objekter som bør sikres gjennom regulering eller fredning. Med en kulturminnevernplan på plass kan kommunen også lettere iverksette regulering til bevaring. Slik regulering bør i størst mulig grad legge opp til at aktiviteten på området og i husene kan videreføres som tidligere. Det beste vern er gjennom bruk. Et hus eller anlegg som ikke er til nytte vil fort forfalle og forsvinne».