Da kommunestyret behandlet saken, mente Arbeiderpartiets Geir Tøråsen at det var feil å kjøpe den utskilte eiendommen i Våglia som huser hjulmakerverkstedet.

– Jeg kan ikke se hvorfor vi skal kjøpe hele området. |Å oppbevare innholdet i bygningene der gir en dyr husleie, 110.000 kroner i året. Over ti år koster det 1,5 millioner. Vi trenger ikke kjøpe tomta, og jeg er redd det tar veldig mange år før vi får råd til å plassere det i et annet bygg, sa Tøråsen, og fremmet forslag om at kommunen ikke skulle kjøpe tomta.

Rådmann Nils Schaug presiserte at dette ikke var et eiendomskjøp.

– Vi kjøper eiendommen for å slippe å flytte på gjenstandene inntil vi vet hvor de skal være permanent, sa han.

Hans Guslund (Sp) sa det var en forutsetning fra eier av hjulmakerverkstedet, Egil Thoresen, at verkstedet blir operativt fra dag 1.

– Jeg tror vi kan få til en avtale med historielaget og Thoresen om en drifts- og disposisjonsavtale for hjulmakerverkstedet. Jeg skulle ønske vi hadde en slik avtale klar, men den kan vi vedta senere, sa han.

– Jeg ville vært med på å bruke en million kroner for å bygge en ny bygning til verkstedet. Å drive det der det står i dag har ingen historisk betydning. Det bør plasseres nær Kirkebygda. Vi er interessert i hjulmakerverkstedet, men ikke kjøpe eiendommen og huset for å drive det der, sa Jorunn Buer (Ap).

– Egil ønsket å gi dette til historielaget, men de kan ikke ta imot gaven og plassere det i en ny egnet bygning. Derfor er det et kompromiss å overta tomten og hjulmakerverkstedet i kommunens regi. Dette er en gave fra Egil til bygda, påpekte ordfører Tore Tidemann (H).

Avstemningen viste at kommunestyret med 20 mot 7 stemmer gikk inn for å kjøpe den utskilte eiendommen og bygningene som huser hjulmakerverkstedet.

Investeringen skal dekkes av disposisjonsfond.

Sammen med historielaget og Egil Thoresen skal det utarbeides en drifts- og disposisjonsavtale for verkstedet.