På bakgrunn av et vedtak i styret i Enebakk Historielag, fattet november 2007, økes opplaget med 50 eksemplarer og disse eksemplarene skal distribueres ut til samtlige kommunestyremedelemmer.

– Med dette ønsker vi å gi de folkevalgte en bedre mulighet til å holde seg orientert om hvilke saker historielaget arbeider med til enhver tid, samt at vi ønsker å holde å bidra til at de folkevalgte holdes oppdatert om kommmunens kulturminner og andre lokalhistoriske tema, sier redaktør i Ign Henning Bergersen i en pressemelding.

De folkevalgte fikk muligheten til å ta med seg sine første eksemplarer av Ign etter kommunestyremøtet mandag.