Størst medlemsøkning har Enebakk med 48 nye medlemmer, Aurskog har 29 nye, Ullensaker 23, mens historielagene i Nannestad og Fet kan notere 19 nye navn i sine medlemslister.

Ved årsskiftet hadde Romerike Historielag totalt 3240 medlemmer. Økningen i år er større enn i fjor, da laget kunne registrere 110 nye medlemmer.

Kulturminneplaner viktig

- Den store økningen hos enkelte lag tyder på at de satser på emner og prosjekter som engasjerer, sier leder Tom Halvorsen i Romerike Historielag. Romerike er et område med stor utbyggingsvirksomhet, og stort press bl.a. på kulturminnene. Det siste året har laget satt søkelyset på kommunenes behov for kulturminneplaner, som kan være til hjelp for alle som ønsker å ta vare på spor fra historien. – Historielagene er viktige i arbeidet for å få fram slike planer, sier Halvorsen, Flere kommuner på Romerike, som Nes, Eidsvoll, Nannestad, Nittedal og Fet har fortsatt ingen kulturminneplan, mens Enebakk har startet arbeidet og skal få sin plan klar i løpet av inneværende år.

Tom Halvorsen, leder i Romerike Historielag