I forbindelse med Ragnhild Jølsen-markeringen i fjor kom det inn forslag om å døpe en vei sentralt i Kirkebygda eller Ekebergdalen. Ulike alternativer ble vurdert, blant annet Ekebergveien, Solbakkveien eller deler av Rakkestadveien i Ekebergdalen.

Eierne av Ekeberg gård hadde sterke motforestillinger mot å døpe om Ekebergveien. De påpeker at Ekeberg-navnet har vært i bruk siden 14-1500-tallet, og at det har stor kulturhistorisk verdi.

Beboerne i Solbakkveien derimot har ingen innvendinger mot at veien endrer navn. Enebakk historielag har foreslått at Solbakkveien får navnet Ragnhild Jølsens vei med bakgrunn i at det var her hun bodde det siste året av sitt liv, og det var også her hun døde i mars 1908.

Rådmannen mener at man i en vurdering av hvilke veier som kan bære forfatterens navn, må ta hensyn til at veien må ha tilknytning til Jølsens liv eller forfatterskap. Solbakkveien peker seg dermed ut som det mest naturlige, både av historiske og praktiske årsaker.

Rådmannen går derfor inn for at Solbakkveien endrer navn til Ragnhild Jølsens vei fra 1. februar i år. Forslaget skal behandles i hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole tirsdag.