Enebakk historielag inviterte til temamøte om skrømt og overtro, og hadde denne kvelden fått forfatteren Even Saugstad til å holde foredrag om skrømt og overtro i Østmarka. Utenfor Holtop møtte de besøkende skrømt og spøkelser som kom fra Ken Dahles teatertropp. De skapte en fin innledning til kveldens foredrag.

Even Saugstad forteller både om folk som har sett og opplevd overnaturlige vesener, og om folk som hadde spesielle evner og kunne helbrede ved hjelp av ulike hjelpemidler. Ola Vangen som ble født i 1811, var en av disse. Han var naturdoktor, og kurerte folk med urter og trolldom. Tok en negl eller lignende fra den syke, og tullet det inn i spekk. Med de riktige bevegelser ble dette så kastet i nordgående retning, og den syke ble frisk.

- I 50- og 60- årene fantes det folk som kunne lege folk på enkelt vis, sier Saugstad, og forteller videre om gubben på Høyås som gjerdet inn dyr med mystiske bevegelser.

På Myrsetra skjedde det ganske mye mystisk. Her var Eli Marie Hansdatter, Troll- Eli, på 1800-tallet, og senere Anne Kristiansen på tidlig 1900-tallet.

- Troll- Eli slo tollkniven i veggen, og da melket kuene seg selv. Hun kunne også kjerne smør uten melk, og trollbinde folk, sier Saugstad, og selvmelkende kyr bringer latteren fram på Holtop.