(Østlandets Blad:) Rausjø, Mosjøen og Børtervann i Enebakk er kjente krepsevann. Det er Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) som administrerer fisket der. Alle som vil krepse må søke krepsekort fra dem.

Krepsepest er påvist i Langenvassdraget, så det er særdeles viktig at ingen bruker åtefisk fra Langenvassdraget. Man skal i det hele tatt ikke bruke åtefisk fra annet vassdrag enn der man krepser. Videre gjelder regelen om at all redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først. Grundig soltørking fungerer.

I Rausjø, Mosjøen og Børtervann varer krepsesesongen fra 6. august til 31. august.

I Kolbotnvannet har Oppegård jeger- og fiskerforening fått tillatelse til å prøvefiske i Kolbotnvannet for å sjekke om det er signalkreps eller annet som kan forårsake krepsepest. Signalkreps er uønsket i vassdragene, fordi den kan være bærer av krepsepesten uten å bli syk selv.