Kontroll på Lyseren lørdag kveld etter flere klager