Kommunen tilbyr 30 kroner per kvadratmeter for 16 mål regulert tomt i Flateby sentrum

Enebakk kommune mener det er rimelig å få kjøpe 16 mål tomt i sentrum av Flateby til 355.000 kroner. Grunneier sier nei. Dermed kan det ende med ekspropriasjon.