Kommunen pålegger sentrumsutbyggerne å betale 2 200 kroner per kvadratmeter til fellesskapet – utbygger tror kjøperne må ta regningen

Rådmannen forventer at utbygger legger 2 200 kroner per kvadratmeter inn i fellespotten når de bygger ut. Utbygger er ikke i tvil om at det er kjøperne som til syvende og sist må ta regningen.