Kjøper mente selger måtte punge ut med 1,5 mill. da han fant skjeggkre og fukt i rekkehuset i Nordre Follo – fikk delvis medhold

Kjøperen av rekkehusleiligheten i Oppegård ville heve kjøpet av da han fant både skjeggkre, sølvkre og fukt i den 36 år gamle boligen. Da saken kom på Finansklagenemdas bord fikk kjøper bare delvis medhold.