Forsøker å skaffe flere midler til skatepark

Kirkebygden barne- og ungdomsskole vil få skatepark i løpet av 2020 til 2021. Nå jobber kulturseksjonen i Enebakk kommune med å øke midlene til den kommende skateparken som vil ligge ved skolegården.