Kan spare millionbeløp på fire tiltak

Ved å gjennomføre fire trafikksikkerhetstiltak kan kommunen spare over to millioner kroner årlig i utgifter til skoleskyss.