Her slo tabbetyvene til i natt: – De brøt seg inn for ingenting

Ødeleggelsene er store, men innehaveren er lettet.