Ja fra Fylkesmannen: – Tolkninger som er nye for kommunen

Fylkesmannen opphever kommunens avslag og innvilger Ole Johnny Korsmo og Kim Gjerstad konsesjon for erverv av Rånes gård i Dalefjerdingen.