– Igna er et interessant vassdrag

Torsdag hadde Vannområde Øyeren, Enebakk kommune og Multiconsult en befaring langs Igna/Børterelva. Multiconsult skal gjennomføre prøver i de utvalgte områdene av vassdraget senere i september.