Noa (14) fra Flateby, som har vært savnet siden onsdag, er elev på Kirkebygden barne- og ungdomsskole (Kibus). Mens veldig mange leter etter gutten spurte vi rektor Turid Ramberg hvordan saken preger skolen.

Tips og tanker

– Elevene våre er preget av det hele. Noen mer enn andre selvfølgelig. Elevene undrer seg, er bekymret, og i hele tatt opptatt av saken. Flere av elevene våre – spesielt på 9. trinn, har bidratt med tips og tanker som kan hjelpe politiet i søket, sier hun.

– Hva gjør dere i forhold til å prate med og informere elevene?

– På skolen prøver vi å ha en tilnærmet normal skoledag. Det faste er også viktig i slike situasjoner. Men vi gir dem også rom for å snakke om saken og stille spørsmål. Det er vanskelig når vi har så lite informasjon å gi.

Helse og åpen dør

– Hvem bidrar i dette?

– Skolen har hatt forsterket hjelp fra Helse barn og unge. Helsesykepleiere har vært tilgjengelig for de elevene som har hatt behov for å snakke. I tillegg har våre egne lærere og sosiallærer hatt «åpen dør» for elever og ivaretatt dem så godt det lar seg gjøre.

– Vi skjønner også at behovet for informasjon er stort for både ansatte, elever og foresatte, men vi har ikke noe annen informasjon å gi enn at det fortsatt letes og at vi ikke vet, sier Turid Ramberg.