Gå til sidens hovedinnhold

Her brukes gangveien som bilvei: – Liv kan gå tapt

Planen er at dagens gang- og sykkelvei skal bli en trygg gjennomfartsåre for myke trafikanter, men foreløpig brukes den vel så mye av bilister. – Gangveien er mer trafikkert enn enkelte bilveier, sier Aleksander Heggedal oppgitt.

For abonnenter