Har tre innsigelser til dette boligprosjektet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at flere forhold i boligprosjektet i Svenskerudveien må utredes bedre.