Har ikke fulgt vedtatt plan: Ber om tilsyn av arbeidet her

Kommunen har nå bedt om at det gjøres et tilsyn av arbeider med det nye boligområdet Kvernstua.