Har endret regnskapet for trafikksikringen

Først utelot kommunen å vise hva kostnadene til grunnerverv for parkeringsplassen ved Hauglia var. Nå er nytt sluttregnskap presentert og summen synliggjort.