Har asfaltert for koronamidler. Se hvor mange penger kommunen har fått

Enebakk kommune har asfaltert sin del av Rausjøveien til Bysetermåsan.