Gravde på gangveien. Ser du hvor skolebarn måtte gå?

– Fotgjengere bør sikres bedre forbi arbeidsstedene, svarer kommunalsjef Tore Hauger.