Frykter for fremtiden: – Vi kan ikke velge å la være å gi barna kvalitet

I et samlet barnehageopprop går de private barnehagene i Enebakk nå ut og varsler at de frykter for kvaliteten som barna tilbys i barnehagene, for et innskrenket tilbud og i verste fall nedleggelser.